Đoàn Khối Các Cơ Quan Tỉnh Kiên Giang
Liên kết website
Sáng ngày 24/7/2015, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lao động vệ sinh môi trường tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt ...
Ngày 17/8/2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 463/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quang Minh, Quyền Cục trưởng giữ ...
Kiên Giang có nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng như: Hòn Chông, Hòn Trẹm, Hòn Phụ Tử, núi Mo So, bãi biển Mũi Nai,Thạch Động, Lăng Mạc Cửu, Đông ...