Đoàn Khối Các Cơ Quan Tỉnh Kiên Giang
Liên kết website
Sau 3 ngày thi diễn hết sức sôi nổi, sáng tạo với phần thể hiện và tranh tài hấp dẫn, phong phú giữa 18 đơn vị, Liên hoan các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm Văn nghệ ...
Thực hiện sự chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang về hưởng ứng, triển khai các ...
Ngày 17/8/2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 463/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quang Minh, Quyền Cục trưởng giữ ...
Kiên Giang có nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng như: Hòn Chông, Hòn Trẹm, Hòn Phụ Tử, núi Mo So, bãi biển Mũi Nai,Thạch Động, Lăng Mạc Cửu, Đông ...