Đoàn Khối Các Cơ Quan Tỉnh Kiên Giang
Liên kết website
Hội thánh Đức Chúa Trời và những chiêu trò lừa đảo, tinh vi Nhiều gia đình tan cửa nát nhà; nhiều người bỏ học, bỏ làm để đi theo tà đạo, tụ tập dụ ...
Kiên Giang có nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng như: Hòn Chông, Hòn Trẹm, Hòn Phụ Tử, núi Mo So, bãi biển Mũi Nai,Thạch Động, Lăng Mạc Cửu, Đông ...